Online G.K Class

नायव सुव्वा खरिदार र शाखा अधिकृत GK-1st Paper By Anup Dhakal

Payable Amount – Rs.1000

In Remarks Put Your Mobile Number /GK Class

Fill the Form Given Below

  •  
GET DAILY PDF UPDATESDon't Miss this Offer

हामी दैनिक रुपमा समसामयिक अपडेट गर्ने गर्दछौं । लोकसेवा, शिक्षक सेवा लगातयका परीक्षामा समसामयिक सामान्यज्ञान निकै नै महत्वपूर्ण भएकोले हामीले गर्ने अपडेट र PDF दैनिकरुपमा आफ्नो Email मा प्राप्त गर्नुहोस ।