Current Affairs Video [2078 Jestha 05] Episode 1

Share - आफ्नो वालमा शेयर गरी सुरक्षित राख्नुहोला ।

In this video we have presented you the latest Current Affairs in Nepali of the Month Jestha. There are total of six current affairs with related 50 questions.

Enjoy the video and comment if you like it .


Share - आफ्नो वालमा शेयर गरी सुरक्षित राख्नुहोला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GET DAILY PDF UPDATESDon't Miss this Offer

हामी दैनिक रुपमा समसामयिक अपडेट गर्ने गर्दछौं । लोकसेवा, शिक्षक सेवा लगातयका परीक्षामा समसामयिक सामान्यज्ञान निकै नै महत्वपूर्ण भएकोले हामीले गर्ने अपडेट र PDF दैनिकरुपमा आफ्नो Email मा प्राप्त गर्नुहोस ।