Current Affairs Video [2078 Jestha 09]Episode -3

Current Affairs Video [2078 Jestha 8] Episode -2

In this video we have presented you the latest Current Affairs in Nepali of the Month…

Current Affairs Video [2078 Jestha 05] Episode 1

In this video we have presented you the latest Current Affairs in Nepali of the Month…

GET DAILY PDF UPDATESDon't Miss this Offer

हामी दैनिक रुपमा समसामयिक अपडेट गर्ने गर्दछौं । लोकसेवा, शिक्षक सेवा लगातयका परीक्षामा समसामयिक सामान्यज्ञान निकै नै महत्वपूर्ण भएकोले हामीले गर्ने अपडेट र PDF दैनिकरुपमा आफ्नो Email मा प्राप्त गर्नुहोस ।