लोकसेवा समसामायिक अपडेट भाग १३ -Current Affairs Part 13

यस भागमा समसामयिक सामान्यज्ञान अपडेटहरुलाई लोकसेवा आयोग समसामयिक अपडेटका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । समसामयिक सामान्यज्ञान…

समसामयिक अपडेट भाग ९ – Latest Current Affairs of Nepal 2078

यस समसामयिक खण्डमा फेरी पनि समसामयिक सामान्यज्ञानको १०० वटा प्रश्नहरु समावेश गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।…

१०० समसामयिक ८- भाग -Current Affairs of 2078

यस समसामयिक खण्डमा हालसालै विभिन्न प्रदेश सभाबाट पारित भएका तथा पेश भएका नीति तथा कार्यक्रमहरु समावेश…

समसामयिक नयाँ भाग ७ – Current Affairs of Nepal 2078

यस खण्डमा हामीले मिति २०७७ जेठ २९ को लागि समसामयिक सामान्यज्ञान लिएर उपस्थित भएका छौं ।…

समसामयिक अपडेट भाग ६ – Current Affairs Update of Nepal-2078

यस खण्डमा हामीले जेठ महिनामा घटेका समसामयिक घटनाक्रमलाई नयाँ भाग ६ अन्तर्गत समसामयिक अपडेट नामकरण गरी…

भाग ५ – समसामयिक – Current Affairs GK of Nepal 2078

यस समसामयिक सामान्यज्ञान खण्डमा हामीले फेरी पनि १०० प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौं । यो समसामयिक…

समसामयिक भाग ४ – Current Affairs of Nepal 2078

यस समसामयिक खण्डमा हामीले हालसालै २०७८ जेठ महिनामा घटेका समसामयिकहरु प्रस्तुत गरेका छौं । यो लोकसेवा…

समसामयिक भाग ३ – Current Affairs in Nepali

यस खण्डमा हामीले जेठ महिनामा घटेका विभिनन्न समसामयिक सामान्यज्ञानहरुको संगालो लिएर आएका छौं । लोकसेवा आयोग,…

समसामायिक सामान्यज्ञान भाग २

समसामयिक सामान्यज्ञान १  – राष्ट्र बैंक द्वारा सिमेन्ट सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्बजनिक समसामायिक सामान्यज्ञान २ –  चन्द्रमामा …

समसामयिक सामान्यज्ञान -भाग १

यस प्रस्तुतीमा लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग लगातका परीक्षामा सोध्न सकिने १४ वटा  समसामायिक सामान्यज्ञान शिर्षक…

GET DAILY PDF UPDATESDon't Miss this Offer

हामी दैनिक रुपमा समसामयिक अपडेट गर्ने गर्दछौं । लोकसेवा, शिक्षक सेवा लगातयका परीक्षामा समसामयिक सामान्यज्ञान निकै नै महत्वपूर्ण भएकोले हामीले गर्ने अपडेट र PDF दैनिकरुपमा आफ्नो Email मा प्राप्त गर्नुहोस ।